ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

9th EFORT CONGRESS NICE, FRANCE 29 MAY – 1 JUNE 2008
-TREATMENT OF FLOATING KNEE INJURIES
-OPEN VERSUS CLOSED REDUCTION OF TIBIA SHAFT FRACTURES USING EXTERNAL FIXATORS.

5th International Conference on Consertive Managment of Spinal Deformities Athens April 3-5 2008
-Changing a «progressive» into a «corrective» factor:The effect of intervertebral disc modulation in treatment of Idiopathic scoliosis.

6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatiology Helsinki 4-10 June 2003
-“The use of total hip replacement as an alternative in the treatment of subcapital hip fractures in the elderly”.
(«Η χρήση της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου σαν εναλλακτική θεραπεία των υποκεφαλικών καταγμάτων ισχίου στους ηλικιωμένους»).

17ο Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Λευκωσία 27-29 Οκτωβρίου 2006
-Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης των καταγμάτων της διάφυσης των μακρών οστών των κάτω άκρων στα παιδιά.

Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου Κέρκυρα 28-31 Αυγούστου 2002

-Compression Neuropathy of the Posterior Interosseous Nerve caused from soft tissue masses of the proximal Radioulnar joint.

 

POSTERS

 

43rd Annual SRS Meeting and the 15th IMAST 8-11 July , 2008 HONG KONG.

-RING EXTERNAL FIXATORS IN LOWER LIMBS – COMPLICATIONS.

6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatiology Helsinki

4-10 June 2003
-Lateral recess stenosis the results of surgical decompression

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ετήσιο Συνέδριο Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης 2008
ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ILIZAROV Ορθοπαιδικό Τμήμα ΓΝΕ «Θριάσιο».

3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Έρευνας Λάρισα 14 Δεκεμβρίου 2007
Καταγραφή των ελληνικών ορθοπαιδικών ευρεσιτεχνιών της τελευταίας εικοσαετίας Ορθοπαιδικό Τμήμα Γ.Ν.Ε.“Θριάσιο”.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης Αθήνα 21-23 Σεπτεμβρίου 2007
-Επιπλοκές της Χειρουργικής αντιμετώπισης της Σπονδυλικής στένωσης.

62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο ΕΕΧΟΤ Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2006
Η χρήση εύκαμπτων ενδομυελικών ήλων στα κατάγματα της διάφυσης του Μηριαίου στα παιδιά.
-Αντιμετώπιση καταγμάτων άνω πέρατος Βραχιονίου στα παιδιά.
-Αντιμετώπιση Οστεοειδούς Οστεώματος στα παιδιά.
-Αποκατάσταση της Ρήξεως του μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα μετά από κάταγμα περιφερικού άκρου Κερκίδος.
-Εφαρμογή μονόπλευρης εξωτερικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση της ανισοσκελίας κάτω άκρων στα παιδιά.
-Οστεοχόνδρινα κατάγματα γόνατος στα παιδιά.
-Νευρογενής κύστη σε οσφυϊκή νωτιαία στένωση.
Ε’ Ορθοπαιδικό τμήμα Γ.Ν. Áσκληπιείο´Βούλας
-Η χρήση ενδομυελικού ήλου για διόρθωση αξονικής παραμόρφωσης σε δύο ασθενείς με παλαιό κάταγμα Κνήμης.
Ε’ Ορθοπαιδικό τμήμα Γ.Ν. Áσκληπιείο´Βούλας

Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου Κυλλήνη 6-10 Σεπτεμβρίου 2006
-Θεραπεία καταγμάτων περιφερικού άκρου Κερκίδος με συμπιεστική πλάκα και αυτοκλειδούμενες βίδες.
– ¨Εμμισχο οστικό μόσχευμα από την κερκίδα για θεραπεία της νόσου Kienbock.
-Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων κεφαλής Κερκίδος.
-Χειρουργικός καθαρισμός εκφυλισμένων σημείων έκφυσης εκτεινόντων τενόντων και τρυπανισμός του έξω επικονδύλου σε έξω Επικονδυλίτιδα.

32ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ´Ν.Γιαννέστρας- Π.Σμυρνής´Κυλλήνη 1-4 Ιουνίου 2006
-Διαγνωστική εκτίμηση της επώδυνης σπονδυλικής στήλης στα παιδια.
-Οστεοειδές οστέωμα σπονδυλικής στήλης. Παρουσίαση δύο περιστατικών : κλινική και παρακλινική διαφοροδιάγνωση, χειρουργικές επιλογές και τελική αντιμετώπιση.
-Υποξεία ιππουριδική συνδρομή σε οσφυική νωτιαία στένωση και κήλα μεσοσπονδυλίου δίσκου : παρουσίαση περιστατικού, κλινικά ευρήματα, διαγνωση αντιμετώπιση.

11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων Καλάβρυτα 26-28 Μαίου 2006
-Υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνα στα παιδιά.
-Οστεοειδές οστέωμα στα παιδιά.
-Αντιμετώπιση της ανισοσκελίας κάτω άκρων σε παιδιά.
-Αντιμετώπιση καταγμάτων άνω πέρατος Βραχιονίου στα παιδιά.
-Ενδομυελική Ήλωση σε κατάγματα μακρών οστών στα παιδιά.
-Χειρουργική αντιμετώπιση τραυματικού εξαρθρήματος επιγονατίδας στα παιδιά.

Ετήσιο Συνέδριο Ενδομυελικών Ηλώσεων Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2006
-Ενδομυελική ήλωση τύπου Nancy σε κατάγματα διάφυσης Μηριαίου.

60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2004
-Περιορισμένη επεμβατική χειρουργική στις ημιαρθροπλαστικές Ισχίου.
-Διορθωτική οστεοτομία καταγμάτων περιφερικού άκρου κερκίδος πωρωθέντων σε πλημμελή θέση.
-Αντιμετώπιση καταγμάτων των μετακαρπίων με τη χρήση μίνι σετ πλακών και βιδών από τιτάνιο.

30ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης Σάμος 16-19 Σεπτεμβρίου 2004
-Κλινική εκτίμηση κακώσεων Σπονδυλικής Στήλη.

32ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης Λουτρά Κυλλήνης 1-4 Ιουνίου 2004
-Διαγνωστική εκτίμηση της επώδυνης Σπονδυλικής Στήλης στα παιδιά.
-Οστεοειδές οστέωμα Σπονδυλικής Στήλης. Παρουσίαση δύο περιστατικών.
-Υποξεία ιππουριδική συνδρομή σε οσφυϊκή νωτιαία στένωση και κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Συμπόσιο Τμήματος Ισχίου Αθήνα 22-23 Νοεμβρίου 2003
Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, 22-23 Νοεμβρίου, 2003
-Η έκτοπη οστεοποίηση του Ισχίου. Προβλήματα και χειρουργική αντιμετώπιση.

59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Αθήνα 15-19 Οκτωβρίου 2003
-Αποτελέσματα χειρουργικής αντιμετώπισης των συντριπτικών ενδοαρθρικών καταγμάτων του περιφερικού τμήματος του βραχιονίου.
-Αποτελέσματα της ενίσχυσης –υποκατάστασης του παλαμιαίου συνδέσμου για την αποκατάσταση της επώδυνης αστάθειας της βάσεως του 1ου μετακαρπίου.
-Αποτελέσματα της πλαστικής δέρματος V-Y στην αποκατάσταση των κακώσεων της περιφερικής φάλαγγας των δακτύλων του χεριού.
-Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μετά από επαναληπτική εγχείρηση οσφυϊκής δισκεκτομής.

9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας Αθήνα 9-11 Μαίου 2003
– Πλάγια οσφυϊκή νωτιαία στένωση. Τα αποτελέσματα της χειρουργικής αποσυμπίεσης.
-Αίτια αποτυχίας μετά από οσφυϊκή δισκεκτομή.

58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 22-27 Οκτωβρίου 2002
-Ελεγχόμενη πρώιμη παθητική κινητοποίηση για αποκατάσταση των καμπτήρων τενόντων του χεριού σε δυο στάδια.
-Η πρόσθια υποδόρια μετάθεση του ωλενίου νεύρου με διατήρηση των τροφοφόρων αγγείων του , σε ωλένια νευρίτιδα στην περιοχή του αγκώνα.
Ε’ Ορθοπαιδικό τμήμα Γ.Ν. Áσκληπιείο´Βούλας.
-Πλάγια οσφυϊκή νωτιαία στένωση.Τα αποτελέσματα της χειρουργικής αποσυμπίεσης.
Ε’ Ορθοπαιδικό τμήμα Γ.Ν. Áσκληπιείο´Βούλας.
-Αίτια αποτυχίας μετά από οσφυϊκή δισκεκτομή.
Ε’ Ορθοπαιδικό τμήμα Γ.Ν. Áσκληπιείο´Βούλας.

29ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης Κρήτη 26-29 Σεπτεμβρίου 2002
– Πλάγια Οσφυϊκή στένωση.
-Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μετά από επαναληπτική εγχείρηση οσφυϊκής δισκεκτομής.

21ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης 9-12 Μαΐου 2002, Θεσσαλονίκη
-Η θέση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος επί αποτυχημένης αντιμετώπισης καταγμάτων πέριξ αυτού.


ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης Αθήνα 21-23 Σεπτεμβρίου 2007
-Οσφυαλγία με αδυναμία αρ κάτω άκρου.
-Επιμόλυνση χειρουργικού τραύματος μετά από επανεγχείρηση λόγω οσφυϊκής στένωσης. Περιγραφή μιας περίπτωσης.

62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2006
-Διαχωρισμός κυπελλίου από τη κεφαλή της μηριαίας πρόθεσης σε οπίσθιο εξάρθρημα διπολικής ημιαρθροπλαστικής Ισχίου.

61ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Αθήνα 12-15 Οκτωβρίου 2005

-Διαχωρισμός κυπελλίου από τη κεφαλή της μηριαίας πρόθεσης σε οπίσθιο εξάρθρημα διπολικής ημιαρθροπλαστικής Ισχίου.